Paryż - wnętrza - streetart - lifestyle - ludzie - miejsca
Kategorie: Wszystkie | 20eme | DEUTSCH | Domosfera | ENGLISH | Paryż | ludzie | miejsca | przedmioty | streetart | wydarzenia
RSS
wtorek, 18 maja 2010

fot. Alona Martier

In this room we have spent long hours. Talking, eating, laughing, drinking. Light and joyful evenings and unbearable hard mornings that follow. This room (or actually this kitchen) was a kind of unique cosmology, where everything had suitable place. Ashtray on shelf above my head, medium glasses for red wine the second cabinet down and just on the right calendar with naked men, erotic fantasies from the 70’s. Some of these objects were like memories of people who lived there before. Postcards, books and my favorite pierced mug. Tangible proof of existing life before. The view from window was a diferent thing, leading its own life dependent on seasons and day changes. Mute witness belonging to the room but not to us.

www.passagedudesir.eu

niedziela, 16 maja 2010

Spędziliśmy w tym pokoju długie godziny. Rozmawiając, jedząc, śmiejąc się, pijąc. Lekkie, radosne wieczory i nieznośnie ciężkie poranki następujące po nich. Ten pokój (a w zasadzie kuchnia) był wyjątkową kosmogonią, gdzie wszystko miało swoje miejsce. Popielniczka na półce nad moją głową, kieliszki do czerwonego wina w dolnej szafce a zaraz po prawej kalendarz z nagimi facetami, erotyczne fantazje z lat 70. Niektóre z tych przedmiotów były jak wspomnienie o ludziach, którzy żyli tam przedtem. Pocztówki, książki i mój ulubiony kubek z koluszkiem jak pircing. Namacalne dowody życia toczącego się przed nami. Widok z okna był czymś innym, prowadził własną egzystencję zależną od pór roku i dni. Niemy świadek czasu przynależny do miejsca, ale nie do nas.


www.lepassagedudesir.eu